Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Startseminarium för ST-läkare och deras handledare - internat

Syftet är att erbjuda ST-läkare och deras handledare ett tillfälle att få den kunskap, de insikter och den inspiration som krävs för att kunna upprätta en utbildningsplan för ST-läkarens specialiseringstjänstgöring. I detta ingår kunskaper om aktuella föreskrifter och målbeskrivning, förslag på hur specialisttjänstgöringen bäst ska planeras, genomgång av bedömningsmodeller samt möjlighet att uppnå en samsyn kring den fortsatta samarbetsrelationen i termer av roller, ansvar och samarbetsformer.

tis 07 dec - ons 08 dec 2021
08:30 - 15:15
Loka Brunn

Under startseminariet upprättar ST-läkare och handledare tillsammans en utbildningsplan. Detta 2-dagars internat utgör en del av handledarutbildningen för såväl ST-läkaren som ST-handledaren. Både ST-läkare och handledare måste anmäla sig till startseminariet.

Ur innehållet: 

  • Upplägg av en individuell utbildningsplan
  • Genomgång av regionens kursprogram och handlingsplan för ST
  • Introduktion till några metoder för värdering av kompetens
  • Målbeskrivningarna – hur skall man tänka?
  • Genomgång av författningen SOSFS 2015:8 

Plats: Loka Brunn
Omfattning: 2 heldagar med övernattning