Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

AT-seminarium Palliativ vård

Ett endagsseminarium kring palliativ vård, vård i livets slutskede och kring smärtbehandling. Detta seminarium kan klart rekommenderas för dig som önskar att få en djupare insikt i vad det innebär att arbeta med patienter som har en livshotande sjukdom, med kort förväntad överlevnad, och där fokus bör vara på symtomlindring.

ons 03 maj 2023
08:30 - 17:00
Bohmanssonsalen, B-huset USÖ

Läs mer om utbildningen

 

För anmälan Utbildningsportalen (PingPong)