Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

OMT - primärvård

Välkommen till en två dagar lång praktisk utbildning med syfte att skapa en ram avseende anamnes, undersökning och diagnostik av problematik härrörande från rörelseapparaten för ST-läkare i allmänmedicin. Som kursdeltagarna skall du efter kursen känna sig trygg inom den ramen.

tis 24 maj - ons 25 maj 2022
08:30 - 16:00
sön 03 apr 2022
Örebro Rehabcentrum

En stor andel av de besök som görs i primärvården rör besvär i rörelseapparaten. Tillsammans med fysioterapeuter arbetar vi allmänläkare med att diagnostisera, behandla och rehabilitera patienter med långvarig smärta, artros, tendiniter och tendinoser av olika slag samt nervsmärta.

 

Välkommen till en två dagar lång praktisk utbildning med syfte att skapa en ram avseende anamnes, undersökning och diagnostik av problematik härrörande från rörelseapparaten för ST-läkare i allmänmedicin. Som kursdeltagarna skall du efter kursen känna sig trygg inom den ramen.

 

Kursen är av praktisk karaktär. Ni är tre ST-läkare som delar på en undersökningsbrits. Två handledare kommer finnas att tillgå för hjälp med undersökningsteknik.