Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

LUA-möte

Möte för läkarutbildningsansvariga i verksamheterna där syftet är utvärdering, utveckling och information kring läkarstudenternas VFU inom regionen.

tis 11 maj 2021
15:00 - 17:00
Digitalt via Zoom.