Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Lanseringskonferens av personcentrerat vårdförlopp schizofreni

Digital lanseringskonferens av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp schizofreni – förstagångsinsjuknade samt fortsatt vård och stöd.

tis 27 sep 2022
13:00 - 16:30
mån 19 sep 2022
Digitalt

Vårdförloppet schizofreni – fortsatt vård och stöd är en fortsättning på vårdförloppet för förstagångsinsjuknade. Konferensen omfattar båda vårdförloppen som ska ses som en sammanhållen process, ett vårdförlopp, från insatser vid förstagångsinsjuknade till insatser på längre sikt.

På konferensen får du ta del av goda exempel hur man kan göra till exempel gapanalys, planering och implementering i både psykiatri och socialtjänst. Du kommer också att få träffa hela den nationella arbetsgruppen som varit med och arbetat fram vårdförloppet.

Målgrupp

Medarbetare inom hälso- och sjukvård. I första hand psykiatri, kommunala verksamheter, socialtjänst samt socialpsykiatri i Örebro län.

Anmälan och frågor om konferensen

Anmäl dig här senast 16 september (Västragötalandsregionens webbplats)