Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Lagar och regler runt VFU – juridiska aspekter på bedömningsunderlag

12 okt kl. 15.00-16.00 Lagar och regler runt VFU – juridiska aspekter på bedömningsunderlag Lena Molnar och Anders Tjernström, jurister, ORU Det går bra att maila frågor inför seminariet till: Anders.Tjernstrom@oru.se

tis 12 okt 2021
15:00 - 16:00
Digitalt via Zoom

Webinarserie för dig som arbetar med klinisk utbildning

Region Örebro läns Utbildningscentrum erbjuder tillsammans med Örebro Universitet tre olika webinar som på olika sätt belyser viktiga delar av klinisk utbildning.

Våra erfarenheter från den egna nationella kongressen ”Klinisk utbildning” är att det finns ett stort intresse att ta del av de lagar som reglerar hälso- och sjukvården, universitetets och vår gemensamma arena när det kommer till VFU. Juridiken kring VFU och bedömning förklaras under ett första webinar av juristerna Lena Molnar och Anders Tjärnström från Örebro Universitet (12 okt).

Vad som kännetecknar en god lärandemiljö och hur studenter upplever sin VFU förklaras i detalj av Annika Östman Wernerson gästprofessor ORU och Maria Weurlander, docent Stockholms universitet (26 okt).

Landets läkarutbildningar arbetar för närvarande gemensamt med att identifiera och beskriva inom vilka professionella aktiviteter som samtliga läkarstudenter ska vara självständiga efter genomgången grundutbildning. För att berätta mer om detta föreläser Stefan Särnblad och Fredrik Valentin, båda överläkare i Region Örebro län med uppdrag inom läkarutbildningen på Örebro Universitet, om EPA; Entrustable Professional Activities (10 nov).

Ingår i en webinarserie 

Andra webinarier i serien: