Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Juridik, informations- och patientsäkerhet för ST-läkare

tor 23 nov 2023
08:30 - 16:00

Juridik, informations- och patientsäkerhet - det hänger ihop!

Innehåll

Introduktion till regelverket
Allmän förvaltningsrätt
    - Offentlighetsprincipen och förvaltningslagen
Sekretess
    - Inre och yttre sekretess
    - Sekretessbrytande regler
Informationssäkerhet och patientdatalagen
    - Journalföring, sammanhållen journalföring, journalen på nätet, spärrar, loggar, åtkomstkontroll, dataintrång m.m.
Integritet
Patientsäkerhet och ansvarsfrågor