Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Webbinarium: Introduktionsutbildning i Krav- och Funktionsschema (del 1 + del 2)

ons 11 okt 2023
09:00 - 12:00

Krav- och Funktionsschema (KOF) är en metod för samverkan kring en anställds arbetsförmåga som utgår från ett möte mellan den anställde och dennes närmste chef. Mötet genomförs som ett strukturerat samtal där deltagande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal förbereder mötet, leder samtalet, dokumenterar och sammanfattar.

”Krav och Funktionsschema” (KOF) syftar till att undersöka och kartlägga obalanser mellan krav som ställs i befintligt arbete och den anställdes funktionsförmåga, samt ge underlag för att identifiera lämpliga åtgärder för arbetsanpassning och rehabilitering.

KOF kan användas i alla typer av verksamheter och yrken för att tidigt komma igång med åtgärder vid tecken på sviktande arbetsförmåga eller vid uppföljning av rehabiliteringsåtgärder.

Utbildningens upplägg

Utbildningen, som är två halvdagar, sker digitalt och varvar föreläsningar med gruppdiskussioner. Den första dagen fokuserar på arbetsförmåga som begrepp, samt bakgrund och genomförande av KOF. Den andra dagen fokuserar på i vilka sammanhang KOF är användbart i specifika kontexter samt din roll som samtalsledare. Vid detta tillfälle delas även erfarenheter av praktisk tillämpning från såväl kursledare som kursdeltagare. Efter kursen är du redo att använda dig av Krav- och Funktionsschema i din kliniska vardag.

Datum

Del 1: 11 oktober 2023, kl 9.00-12.00
Del 2: 6 december 2023, kl 9.00-12.00

Kostnad

Kostnadsfritt.

Kontaktperson

Therese Hellman

Zoomlänk till utbildningen och mer detaljerat schema för dagen skickas ut närmare kursdagen.