Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Inspirationsdag inom arbetsmedicin

Den 25 april kl. 08.30-12.00 är du välkommen till en digital halvdag med föreläsningar inom arbetsmedicin. Vi vänder oss i första hand till företagshälsovården i Örebro, Sörmland, Västmanland och Värmland, men alla intresserade är välkomna. Deltagande är kostnadsfritt.

tis 25 apr 2023
08:30 - 12:00
fre 21 apr 2023
Teams

Program

8.30-8.40 Inledning Marcus Strömgren, Verksamhetschef AMM Örebro.

 

8.40-9.10 Utredning av vibrationsskador – när, var och hur? Filip Bjurlid, yrkeshygieniker och Linnéa Alvinzi, ST-läkare.

 

9.10-9.30 Fikapaus

 

9.30-10.00 Idiopatisk miljöintolerans – dofter, el och inomhusmiljö – utredning och behandling – Patrik Hennings, psykolog och Jonas Månsson, specialistläkare.

 

10.00-10.25 Hur kan gravidas arbetsmiljö förbättras? – Annette Ericsson, företagssjuksköterska.

 

10.25-10.30 Bensträckare

 

10.30-11.00 Tjänstbarhetsbedömning – Håkan Löfstedt, överläkare.

 

11.00-11.30 El-olyckor: Kortvarig exponering, långvariga konsekvenser – Gunilla Käller, ergonom.

 

11.30-12.00 AMM: utredare och bollplank – Håkan Löfstedt och Gunilla Käller.

 

Föreläsningarna sker på distans via Teams. Länk mejlas ut till dig efter anmälan.

Anmälan senast 21 april.

Kontakt: Annette Ericsson. 019-602 24 95. E-post: annette.ericsson@regionorebrolan.se

Varmt välkommen med din anmälan!