Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Grundutbildning MI

Målet med utbildningen i MI, Motiverande Samtal, är att få förståelse för och kunskap om hur MI kan användas i arbetet med att stärka människors motivation till förändring och/eller acceptans i sina liv. Ett viktigt fokus kommer att vara hur vi med hjälp av MI kan stärka klienternas självförtroende och självtillit.

mån 11 okt - tis 09 nov 2021
09:00 - 16:00
ons 15 sep 2021
City Konferenscenter, Örebro

Innehåll

 - MI-andan

 - Teoretisk genomgång och träning i samtalsfärdigheterna öppna frågor, affirmationer, reflektioner och sammanfattningar

 - Att arbeta med de fyra processerna i MI

 - Hur hantera dissonans (”svåra klienter")?

 - MI som ett förhållningssätt

 - Hur anpassa MI till kursdeltagarnas praktiska verksamhet?

 - Hur kan jag utveckla min kompetens i MI?

 - Individuell utvecklingsplan för ditt eget MI lärande

Ni kommer att ges möjlighet att bygga kompetens att hålla motiverande samtal genom erhållna teoretiska kunskaper och praktisk övning i MI. Utbildningen utgår från William R. Miller och Stephen Rollniks tredje utgåva av Motivational Interviewing som publicerades 2013.

Kursledare är socionom Fredrik Eliasson med över 20 års erfarenhet av att arbeta med utsatta människor. Fredrik är medlem i MINT (Motivation Interviewing Network of Trainers) och utbildar och handleder andra MI tränare och MINT medlemmar i Sverige och internationellt.

Övrigt

Fundera över en egen förändring du vill göra i ditt liv men som du inte riktigt gjort än.

För intyg krävs full närvaro.

Datum och tid

Totalt fyra heldagar hösten 2021, 11-12 oktober och 8-9 november, kl 09.00-16.00 samtliga dagar. Fika serveras från kl 08.30.

Målgrupp

Medarbetare inom socialtjänsten i länet och inom Region Örebro län. Max 20 deltagare.

Kontakt

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO