Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Fortbildningsdag i lungfunktion och spirometri. Kursen är fullbokad!

Kursdagen vänder sig till sjuksköterskor som är verksamma inom företagshälsovård och som vill uppdatera sina kunskaper på området. Kursdagen är teoretisk.

tis 18 okt 2022
08:30 - 16:00
sön 09 okt 2022
Konferenslokal Koltrasten, F-huset, entré F1, våning 1, Universitetssjukhuset Örebro.

Kursen är fullbokad!

Pris

500 kr exklusive moms.

 

Program för dagen

08.30

Annette Ericsson, företagssjuksköterska: Inledning och presentation.

08.45 – 11.00            

Josefin Sund, överläkare, specialist i lungmedicin: Grundläggande lungfysiologi. Spirometriundersökning – indikationer och kontraindikationer. Obstruktivitet/restriktivitet. Astma/KOL. Reversibilitetstest. Tolkning av resultat – patientfall.

09.30 – 10.00            

Fika

11.00 – 12.00            

Håkan Löfstedt, överläkare, specialist i yrkes- och miljömedicin: Arbetsrelaterade lungsjukdomar – medicinska kontroller

12.00 – 13.00            

Lunch

13.00 – 14.30            

Annette Ericsson, företagssjuksköterska. Helena Arvidsson, biomedicinsk analytiker: Statiska och dynamiska lungvolymer. Flöde/volymkurva- kvalitet. Referensvärden. Kontraindikationer. Funktionskontroll och kalibrering. Hygien. Praktiskt utförande av en dynamisk spirometri. Felkällor. Reversibilitetstest. PEF-mätning. Riktlinjer och referenser.

14.30 – 15.00           

Fika

15.00 – 16.00

Annette Ericsson och Helena Arvidsson: Diskussioner. Vilka arbetsmiljöproblem är aktuella? Vad behöver företagshälsovården? Vad kan kliniken erbjuda?

 

Kontakt

Kontakta Maria Ek om du har några frågor.

Klicka här för att mejla Maria