Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Att identifiera och ge insatser till förstagångsinsjuknande i psykossjukdom

Utifrån det nationellt framtagna vårdförloppet schizofreni- förstagångsinsjuknande har en förvaltningsövergripande vårdprocess tagits fram. Vårdprocessen beskriver hur vi i Region Örebro län ska arbeta för att snabbt identifiera och ge insatser till personer som insjuknar i psykossjukdom.

ons 12 okt 2022
13:00 - 14:00
fre 07 okt 2022
Wilandersalen M-huset Universitetssjukhuset Örebro alternativt digitalt.

Syftet med denna föreläsning är att ge information om psykotiska tillstånd och psykossjukdomar samt den initiala handläggningen som rekommenderas av dessa tillstånd enligt Vårdförlopp för förstagångsinsjuknande schizofreni och liknande tillstånd.

Målet är att vi ska bli bättre och snabbare på att i ett tidigt skede identifiera personer som insjuknar i psykossjukdom. Involverade vårdgivare och samarbetspartners ska veta hur man ska agera och vem man ska kontakta när man träffar någon som man misstänker drabbats av förstagångsinsjuknade i psykossjukdom.

Vem berörs?

I princip kan vem som helst inom vården och till exempel inom skolhälsovård, studenthälsa eller socialtjänst möta de här personerna. Det är då värdefullt att snabbt kunna identifiera att det kan röra sig om psykos och att veta hur man ska agera.

Varför är det viktigt?

Att få tillgång till tidiga insatser när man insjuknar i en psykossjukdom ökar förutsättningarna för en god prognos, bevarad funktionsförmåga, snabb återhämtning och minskad risk för återinsjuknande vilket förebygger onödig akutvård och försämring. 

Person som lägger armen om annan person för att trösta.

Kontakter

Frågor om anmälan