Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Etik för ST-läkare

tis 21 nov - ons 22 nov 2023
08:30 - 16:30

Syfte och mål

Kursen ska bidra till att deltagarna:

  • kan identifiera, formulera och hantera värdekonflikter och etiska problem i den kliniska vardagen
  • ha kännedom om metoder för att analysera etiska problem på ett strukturerat sätt med utgångspunkt i medicinetiska principer och andra vårdetiska teorier, samt kunna genomföra grundläggande etisk analys
  • reflektera kring faktorer som påverkar hantering av etiska problem i teamarbetet
  • ha kunskap om olika gruppers utsatthet och hur utsatthet kan kompenseras i kontakt med hälso- och sjukvården
  • ha kunskap om det etiska underlaget för personcentrerad vård och hur detta kan påverka kliniskt arbete
     

Kursen omfattar två heldagar, förlagda i direkt anslutning till utbildningsdagen "Juridik, informations- och patientsäkerhet för ST-läkare". Kursen genomförs företrädelsevis på plats.