Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Ergonomnätverksträff

Denna förmiddag vill vi uppmärksamma säkra personförflyttningar, en av de vanligaste riskerna för arbetsskada inom hälso- och sjukvård.

ons 16 nov 2022
09:00 - 12:00
Digitalt

AMM Örebro bjuder in till årets andra nätverksträff för ergonomer i vårt upptagningsområde: Regionerna Värmland, Västmanland, Södermanland och Örebro län. Den här gången ses vi digitalt.

Denna förmiddag vill vi uppmärksamma säkra personförflyttningar som är årets tema och det sista i EU:s treåriga kampanj ”Friska arbetsplatser belastar rätt”.

Besvär i rörelseorganen är den näst vanligaste orsaken till nedsatt arbetsförmåga och sjukpenning. År 2020 uppgav 61 % av de sysselsatta kvinnorna och 54 % av männen att de haft arbetsrelaterade fysiska besvär det senaste året. Arbete med personförflyttning är en av de vanligaste riskerna för arbetsskada inom hälso- och sjukvård. Här har vi som ergonomer ett fortsatt viktigt arbete att göra!

 

Program

08.45 – 09.00 Uppkoppling

09.00 – 09.10 Programstart, inledning

09.10 – 10.10 Säkra personförflyttningar, Emma Nilsing Strid och Sebastian Buck berättar om sin forskning

10.10 – 10.30 Fika

10.30 – 11.00 Ergonomer från Kommunhälsan Eskilstuna berättar om sitt arbete med personförflyttningar

11.00 – 11.30 Arbetsmiljöverket, Jan Henriksson, AFS Arbetsplatsens utformning

11.30 – 11.45 Läget kring teknisk mätutrustning

11.45 – 12.00 Sammanfattning, nästa träff, avslut                    

 

Anordnare

Carina Hjärtström, ergonom

carina.hjartstrom@regionorebrolan.se

Gunilla Käller, ergonom

gunilla.kaller@regionorebrolan.se