Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Entrustable Professional Activities (EPA) – är studenten tillräckligt självständig i givna aktiviteter?

Fredrik Valentin och Stefan Särnblad, universitetslektor, Läkarprogrammet, ORU

ons 10 nov 2021
15:00 - 16:00
Digitalt via Zoom

Webinarserie för dig som arbetar med klinisk utbildning

Region Örebro läns Utbildningscentrum erbjuder tillsammans med Örebro Universitet tre olika webinar som på olika sätt belyser viktiga delar av klinisk utbildning.

Våra erfarenheter från den egna nationella kongressen ”Klinisk utbildning” är att det finns ett stort intresse att ta del av de lagar som reglerar hälso- och sjukvården, universitetets och vår gemensamma arena när det kommer till VFU. Juridiken kring VFU och bedömning förklaras under ett första webinar av juristerna Lena Molnar och Anders Tjärnström från Örebro Universitet (12 okt).

Vad som kännetecknar en god lärandemiljö och hur studenter upplever sin VFU förklaras i detalj av Annika Östman Wernerson gästprofessor ORU och Maria Weurlander, docent Stockholms universitet (26 okt).

Landets läkarutbildningar arbetar för närvarande gemensamt med att identifiera och beskriva inom vilka professionella aktiviteter som samtliga läkarstudenter ska vara självständiga efter genomgången grundutbildning. För att berätta mer om detta föreläser Stefan Särnblad och Fredrik Valentin, båda överläkare i Region Örebro län med uppdrag inom läkarutbildningen på Örebro Universitet, om EPA; Entrustable Professional Activities (10 nov).

Ingår i en webinarserie

Andra webinarier i serien: