Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Arbetsmiljödagen 2022, tema elementärt kol

Under 2023 träder ett nytt hygieniskt gränsvärde i kraft, som gäller för avgaser från dieselmotorer och som mäts genom elementärt kol (nivågränsvärde 0,05 mg/m3). Omställningen kommer beröra många verksamheter i Sverige då det blir en förändring från nuvarande hygieniska gränsvärde för diselavgaser, som i dag mäts genom kolmonoxid och kvävedioxid.

ons 01 jun 2022
08:45 - 15:00
Vinön, hiss H1, H-huset, USÖ

Föreläsarna kommer från Arbets- och miljömedicin i Göteborg och heter Håkan Tinnerberg, Tobias Storsjö, Rickie Möller och Therese Klang. De går igenom vad elementärt kol är för något och vilka hälsoeffekter det kan ge upphov till. Men också kommande gränsvärde, hur man mäter och analyserar, samt exempel från verkligheten.

I slutet av dagen tar vi även upp korskänslighet hos elektrokemiska celler, samt nyheter från Arbets- och miljömedicins laboratoriet och instrumentpool.

Välkommen till Arbets- och miljömedicin i Örebro!

Program

08.45-09:15 Drop-in och kaffe
09.15-10:15 Elementärt kol – vad det är, gränsvärde och hälsorisker
10.15-10:30 Rast
10.30-11:30 Elementärt kol – mät- och analysmetoder
11.30-12:30 Lunch
12.30-13:50 Elementärt kol – forts. mät- och analysmetoder, samt exempel från projekt och verklighet (diesel-, grafen-, sotarprojekt  samt branscher)
13.50-14:00 Rast
14.00-14:30 Korskänslighet elektrokemiska celler, samt nytt från AMM Laboratoriet, tid för frågor
14.30-15:00

Kaffe

  • visning av utrustning från Instrumentpoolen
  • visning av utrustning för elementärt kol
  • närvaro av representanter från AMM Laboratoriet

Avgift

750 kr exklusive moms.

Kaffe och lunch ingår.

Målgrupp

Arbetsmiljöingenjörer och andra intresserade.

Anmälan

Anmälan stängd 23 maj 2022.

Anmälan är bindande.

Kontakter

Louise Fornander

Yrkeshygieniker

Praktiska frågor

Maria Ek

Medicinsk vårdadministratör