Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Tillfrisknandebevis covid-19 i Region Örebro län

Publicerad: 2021-08-19 12:50

E-hälsomyndigheten lanserade den 12 augusti en ny del i covidbeviset, ett så kallat tillfrisknandebevis för de som ska resa. Från och med 18 augusti går det att begära ut beviset via Region Örebro län.

Covidbeviset består av 3 delar

Covidbeviset för resande inom EU kan utfärdas baserat på 3 olika underlag: 

  1. Vaccinationsbevis
  2. Testbevis - bevis på negativt covidtest
  3. Tillfrisknandebevis - bevis på tillfrisknande från covid-19

Det är Vårdcentralernas digitala mottagning som hanterar alla Region Örebro läns ansökningar och E-hälsomyndigheten som utfärdar tillfrisknandebeviset utifrån de uppgifter vi skickar till dem. 

Via 1177.se kan invånare ansöka antingen genom att använda en e-tjänst eller skriva ut en blankett.

Enklaste vägen till covidbevis är vaccination

OBS! För de flesta personer kommer det vara enklare och snabbare att få ett vaccinationsbevis eller ett testbevis (efter negativt test för covid-19) i stället för ett tillfrisknandebevis, eftersom tillfrisknandebeviset kräver att man uppfyller specifika villkor. Ett av villkoren är att provtagningen måste vara utförd av utbildad sjukvårdspersonal. Egenprovtagning och självtest gäller inte.

Frågor om tillfrisknandebevis och covidbevis ska hänvisas till E-hälsomyndigheten

Om du får frågor från patienter och andra invånare om Tillfrisknandebevis eller Covidbevis så är det viktigt att hänvisa till www.covidbevis.se eftersom det inte är regionerna som har kommunikationsansvaret, utan E-hälsomyndigheten. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 februari 2022