Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Andningsskydd och enkelrum rekommenderas nu vid alla virusspridande aerosolgenerande procedurer, oavsett covid-misstanke

Publicerad: 2021-01-18 09:40

Ny vårdhygienisk riktlinje med rekommendation om andningsskydd och enkelrum vid alla virusspridande aerosolgenerande procedurer, oavsett covid-misstanke.

Smittspridningen av covid-19 i samhället är stor och smitta från asymtomatiska personer förekommer. Det finns därför en viss risk för aerosolsmitta i samband med virusspridande aerosolgenererande procedurer på patienter/vårdtagare med asymtomatisk covid-19-infektion.

Vårdhygien rekommenderar därför nu under pandemin att:

  • Andningsskydd alltid används av personalen vid virusspridande aerosolgenererande procedurer, och att
  • vård sker på enkelrum med stängd dörr
     

 
Samlade vårdhygieniska riktlinjer och rutiner gällande covid-19 för vårdgivare hittar du här

  

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 januari 2021