Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Scrub the hub – det enkla sättet att förebygga infektioner

Det här är en instruktionsfilm som visar hur man på ett korrekt sätt förbereder och ger en injektion med så kallad Scrub the hub-teknik. Tekniken är en evidensbaserad metod som finns rekommenderad i flera både nationella och internationella riktlinjer.

Scrub the hub-tekniken är vidareutvecklad av Andreas Ohlin, verksamhetschef på Barn- och ungdomskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 juni 2015