Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Utrymning av postop blödning efter thyroideakirurgi

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 mars 2019