Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Preperitoneal öppen nätplastik vid recidivbråck

Film av Öl Sam Smedberg Kirurgiska kliniken Helsingborg

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 april 2013