Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Docent Erik Stenberg informerar om överviktskirurgi

Vid Kirurgiska kliniken, USÖ har man sedan mitten av 70-talet ägnat stort intresse åt kirurgisk behandling för att hjälpa patienter med kraftig övervikt. Kirurgin sker numera huvudsaklingen vid Lindesbergs lasarett.

Informationen som följer här hoppas vi hjälper Dig att få svar på de många frågor som dyker upp innan, under och efter överviktsoperationen.

1. Kirurgen informerar om överviktskirurgi

2. Dietist och fysioterapeut informerar

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 januari 2021