Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Revision av EA anastomosen med Barscelona metoden

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 mars 2020