Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Iatrogen partiell klipsning av hö gallgång

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 maj 2016