Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Gallblåsetorsion o akut kolecystit

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 januari 2016