Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Perforation av Meckels divertikel av tandpetare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 juli 2015