Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

TEP recidiv op med främre nätplastik

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 mars 2020

Läs mer om Recidiv efter TEP