Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Risk för kateterdislokation när Foley KAD användes som gastrostomi kateter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 mars 2013