Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen


Tricuspid valve, patient 1:3 - Severe tricuspid regurgitation and pulmonary hypertension
Click on the image to view larger version!

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 juli 2015