Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vegetations mitral valve (patient 7:3, MV)

(Thrombosis, tumor, vegetation)


Thrombosis, tumor, vegetation, pat nr 7:3 (vegetation mitral valve)
Click on the image to view larger version!

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 juli 2015