Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vegetation tricuspid valve (patient 8:3, TEE)

(Thrombosis, tumor, vegetation)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 juli 2015