Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vegetations aortic valve (patient 5:7, TEE SAX)

(Thrombosis, tumor, vegetation)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 juli 2015