Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Lipomatosis hypertrophy (patient 12:2, TEEc)

(Thrombosis, tumor, vegetation)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 april 2016

Läs mer om Lipomatosis hypertrophy (patient 12)