Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Atrial myxoma (patient 13:1, TEE)

(Thrombosis, tumor, vegetation)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 maj 2016