Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Apical thromb (patient 10:1, 4CH)

(Thrombosis, tumor, vegetation)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 juli 2015