Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

ARVD (patient 1:3, 4CH)

(Right ventricle)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 januari 2021