Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

VSD (patient 3:1, 4CH)

(Myocardial infarction-complikation)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 juli 2015