Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

LV ordinary systolic function (patient 1:6, 3CH)

(Left ventricle, systolic function)

Comment on this video

Submit image or video

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 februari 2021