Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Atrial septal defect (patient 6:2, TEE contrast)

(ASD el. PFO, VSD, ductus)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 juli 2015