Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Det är provtagarens ansvar att försäkra sig om patientens identitet samt att uppgifterna på remiss och provtagningsrör/kärl stämmer överens.

Om legitimation saknas måste patienten själv uppge personnummer och namn. Undantag får göras för patienter som inte själva kan uppge sin identitet men har identitetsband och på så sätt kan identifieras. Utförd identitetskontroll signeras på remissen av provtagaren.

Provtagning för transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar ska utföras enl Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2009:29.

För utförande, se Vårdhandboken – venprovtagning.

Till venprovtagning används i regel vakuumrör. Vilket rör som ska användas står i provtagningsanvisningarna. Alla vakuumrör ska vändas 8-10 gånger (ej skakas) omedelbart efter provtagning. Rör innehållande antikoagulantia ska fyllas tills vakuumeffekten tar slut för att få rätt blandningsförhållande.

För utförande, se Vårdhandboken – kapillärprovtagning.

Kapillärprovtagning används endast i undantagsfall. Stor noggrannhet och rutin krävs för att man ska få ett tillförlitligt analyssvar. Inte ens en väl utförd kapillärprovtagning ger samma analyskvalitet som venös provtagning.

Alla prover ska behandlas som potentiellt smittsamma. Prover från patient med känd blodsmitta, ex HIV eller hepatit, behöver därför inte längre smittmärkas. Detta i enligt med Arbetsmiljöverket föreskrifter (AFS 2012:7 19 §).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 december 2020