Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Dietist direkt

Dietist direkt är en verksamhet samfinansierad av Region Örebro län och Örebro läns kommuner som ger utbildning samt rådgivning till legitimerad personal. Vi kan ge råd inom nutritionsrelaterade frågor och stöd kring förskrivningar och produkter.

Vi fungerar även som en stödfunktion till verksamheter i arbetet med nutritionsvårdsprocessen. Hör gärna av dig om du vill att vi besöker din verksamhet.

Dietist direkt kan ge stöd och råd vid basal nutritionsbehandling, till exempel:

 • Uppskattning av energi-, närings-och vätskebehov.
 • Anpassning av måltider, måltidsfördelning, energi-och proteinberikning, måltidsmiljö.
 • Ordination av specialkost utifrån allergier, överkänslighet och behov av anpassad kost.
 • Ordination av kosttillägg.
 • Motiverande samtal och stöd till nutritionsbehandling.

Ovanstående gäller endast vuxna patienter, ej barn och ungdomar.

Enteralnutrition (sondmatning) handhas av EN-dietisterna på USÖ.

Förbered uppgifter

Inför kontakt med Dietist direkt kan bland annat nedanstående uppgifter behövas:

 • Vikt, längd och BMI.
 • Viktförändringar.
 • Aktuellt intag av mat och dryck (inkl. alkohol).
 • Måltidsordning, antal måltider per dag.
 • Eventuell pågående nutritionsbehandling.
 • Ätsvårigheter.
 • Behov av specialkost eller vätskerestriktion.
 • Bakomliggande sjukdomar.
 • Aktuell medicinering som kan påverka vikt och/eller intag per os.
 • Aktuell aktivitetsnivå, ADL-förmåga.
 • Aktuell boendeform.
 • Palliativ vård.

Telefon

019-602 37 50

Telefontider

Måndag och onsdag kl. 13-15.30
Fredag kl. 11-12 samt 13-15

E-post

dietist.direkt@regionorebrolan.se (svar inom två arbetsdagar)

Energi- och proteinkalkylator

Kalkylator för att beräkna protein- och energibehov hos vuxna. Drivs av Region Skåne.

Besök kalkylatorn (Region Skåne)

BMI-kalkylator

BMI-kalkylator (internetmedicin.se)

Region Skånes BMI-kalkylator för amputerade (skane.se)

1177.se

På 1177.se finns flera artiklar om kost och hälsosamma matvanor som riktar sig till patienter och invånare. Bland annat sidan Äta för att må bra (samlingssida med flera artiklar inom ämnet).

Dietist direkt är en del av överenskommelsen om nutritionsvårdsprocessen som började gälla den 1 januari 2022 och beslutades av chefsgruppen för social välfärd och vård och omsorg. Dietist direkt samfinansieras av Örebro läns kommuner samt Region Örebro län och utgör en stödfunktion till legitimerad personal anställd av kommunerna samt vårdcentralerna.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 oktober 2022