Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

I Region Örebro län är hälso- och sjukvården samlad i en förvaltning och består av tre sjukhus och 24 vårdcentraler, fem av dem är privata. Vi har också verksamheter inom psykiatri, habilitering och hjälpmedel och bedriver forskning.

Basen i hälso- och sjukvården finns i primärvården och i den allmänt specialiserade vården på länets tre sjukhus. Inom närsjukvården finns vård för behov som är vanligt förekommande, ofta är återkommande eller kronisk och därför behöver finnas nära invånarna.

Tanken med den nära vården är knyta vård inom sjukhus, vårdcentraler och kommuner närmare varandra. Vi ska möta kroniskt sjuka och äldre multisjuka patienters behov på ett bättre sätt och arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för alla länsinvånare.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 januari 2023