Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Panoramaröntgen- behörighetsgrundande kurs

Utbildning i strålskydd, handhavande och diagnostik vid röntgenundersökningar i panoramastativ och kefalostat.

Målet med utbildningen är att kursdeltagaren efter genomgången utbildning ska ha tillräcklig kompetens när det gäller strålskydd, handhavande och diagnostik för att kunna inneha den radiologiska ledningsfunktionen vid röntgenundersökningar i panoramastativ och kefalostat.

Kursdeltagarna ska ha tillräcklig kompetens för att identifiera och diagnostisera avvikelser från normal anatomi i panoramaröntgenbilder och kefalogram, och tillräcklig kompetens inom strålskydd för att kunna svara för strålskyddet för personal och allmänhet vid röntgenundersökningar i panoramastativ och kefalostat.

Kursens mål (förväntade studieresultat) kunskap och förståelse

Kursdeltagaren ska:

  • ha grundläggande kunskaper om funktionen hos panoramaröntgenapparater och kafalostater och de stråldoser som uppkommer vid undersökningar med sådana utrustningar
  • ha fördjupade kunskaper i bildtolkning, normalanatomiska förhållanden och radiografisk diagnostik av patologiska förändringar som kan uppträda i panoramaröntgenbilder och kefalogram färdigheter och förmåga
  • kunna tillämpa de författningar som reglerar användningen av utrustning för röntgenundersökning i panoramastativ och kefalostat samt redogöra för de nivåer av stråldoser som uppkommer vid dessa undersökningar
  • självständigt kunna genomföra och bedöma kvaliteten på undersökningar gjorda i panoramastativ och i kefalostat inklusive bildbearbetning
  • självständigt kunna genomföra adekvat radiografisk diagnostik i panoramaröntgenbilder och kefalogram och därmed kunna identifiera sådana patologiska förändringar som ger anledning till remiss till specialist värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kunna göra berättigandebedömningar för röntgenundersökningar i panoramastativ och kefalostat
  • värdera sin radiologiska verksamhet samt kritiskt följa den vetenskapliga utvecklingen inom området.

Målgrupp

ST-tandläkare inom sin specialistutbildning samt tandläkare i Region Örebro län.

Dag och tid

Dag 1: 2 april kl 8.00-17.00

Dag 2: 4 april kl 8.00-17.00

Dag 3: 5 april kl 8.00-15.00

Plats

Folktandvårdens specialisttandvård Region Örebro län.
Klostergatan 26 i Örebro.
Föreläsningssalen i källarplan.

Kursavgift

12 000 kronor. Gäller för både interna och externa deltagare.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 18 mars 2024.

Mer information och anmälan finns i utbildningsportalen PingPong.

Frågor

Om du har frågor om utbildningen kontakta Silvia Miranda Bazargani.

Kontakter

Silvia Miranda Bazargani

Övertandläkare Folktandvårdens specialisttandvård odontologisk radiologi

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 november 2023