Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ortopedisk medicin - ST-läkare i primärvården

Välkommen till en två dagar lång praktisk utbildning med syfte att skapa en ram avseende anamnes, undersökning och diagnostik av problematik härrörande från rörelseapparaten för ST-läkare i allmänmedicin. Som kursdeltagarna skall du efter kursen känna sig trygg inom den ramen.

mån 07 okt - tis 08 okt 2024
08:30 - 16:00
Örebro Rehabcentrum, Klerkgatan 16 (nära Gustavsvik)
Sista anmälningsdag -
mån 16 sep 2024

Välkommen till en två dagar lång praktisk utbildning med syfte att skapa en ram avseende anamnes, undersökning och diagnostik av problematik härrörande från rörelseapparaten för ST-läkare i allmänmedicin. Som kursdeltagarna skall du efter kursen känna sig trygg inom den ramen.

Kursen är av praktisk karaktär. Ni är tre ST-läkare som delar på en undersökningsbrits. Två handledare kommer finnas att tillgå för hjälp med undersökningsteknik. 

Kursen är återkommande terminsvis med två olika teman som roterar. På vårterminen är temat "nedre" - ländrygg, bäcken, höft, knä och fot. På hösterminen är temat "övre" - armar, axlar, nacke och bröstrygg.

En stor andel av de besök som görs i primärvården rör besvär i rörelseapparaten. Tillsammans med fysioterapeuter arbetar vi allmänläkare med att diagnostisera, behandla och rehabilitera patienter med långvarig smärta, artros, tendiniter och tendinoser av olika slag samt nervsmärta.