Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Läkemedelsinformation på våra villkor. Tema: Kardiovaskulär riskprevention

Detta informationstillfälle syftar till att ge en bättre kännedom om hur skattningsskalor för kardiovaskulär risk (bl a SCORE2) kan användas.

mån 05 dec 2022
13:00 - 16:30
Wilandersalen, alt. digitalt

På programmet står:

  • Introduktion av Maria Palmetun Ekbäck (verksamhetschef Läkemedelscentrum och ordförande i Läkemedelskommittén)
  • Riskskattning när det är enkelt
  • Riskskattning när det inte är lika enkelt
  • Patientfall med menti och panel

Föreläsare: Kardiolog Katarina Palm, ST-läkare inom kardiologi Lisa Landemar, Distriktsläkare Jens Lindqvist, Kristina Bohlin och Gustaf Joachimsson.

Kardiolog Anna Nordenskjöld deltar i panelen.

Välkomna!