Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Handledning – Bedömning i klinisk verksamhet, fördjupning 23 nov 2023

Nu kan du anmäla dig till utbildning Bedömning i klinisk verksamhet, fördjupning. Utbildningen är en fördjupning i bedömning och återkoppling och riktar sig till de som tidigare har gått en grundläggande utbildning inom klinisk handledning. Utbildningen syftar till att ge fördjupad kompetens för handledning i klinisk verksamhet såväl inom det egna yrket som tvärprofessionellt. Utbildningen är en av flera kursmoduler där du kan fördjupa din pedagogiska kompetens inom handledning.

tor 23 nov 2023
08:15 - 16:45

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till alla som handleder i verksamhetsförlagd utbildning under såväl läkarutbildning som medellånga medicin- och vårdutbildningar (arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker, fysioterapeut, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, specialistutbildningar samt barnmorskeprogram). Grundutbildningen motsvarar även kurskrav inom ramen för läkares ST samt grundkrav för att vara handledare under AT/BT och/eller ST.
Yrkesexamen/generell examen med inriktning mot medicin- eller omvårdnadsvetenskap krävs för behörighet.

Urval till kursplatser sker proportionellt utifrån yrkestillhörighet med målsättning att skapa en tvärprofessionell sammansättning bland kursdeltagare. Vid behov prioriteras kursplats för sökande med påbörjat eller planerat specifikt pedagogiskt uppdrag inom Region Örebro län.

Information och anmälan