Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Handledarutbildning, grund, för kliniska handledare 5-6 okt 2023

Nu kan du anmäla dig till grundutbildning för kliniska handledare. Utbildningen är en del i en tvärprofessionell utbildningssatsning för klinisk personal inom medicin och hälsa och ges i samverkan mellan Region Örebro län och Örebro universitet. Kursen är en av flera kommande kursmoduler där du kan utveckla din pedagogiska kompetens inom klinisk handledning.

tor 05 okt - fre 06 okt 2023
08:30 - 16:30
Campus USÖ

Grundkursen bygger på aktiva lärandeformer med teoretisk förankring och möjlighet att träna på återkoppling, bedömning och reflektion.
Innan första kursdagen ska Du som deltagare ha gått igenom en webbaserad introduktion samt genomfört ett självrättande test, som finns på universitets läroplattform. Kursinformation

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till alla som handleder i verksamhetsförlagd utbildning under såväl läkarutbildning som medellånga medicin- och vårdutbildningar (arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker, fysioterapeut, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, specialistutbildningar samt barnmorskeprogram). Grundutbildningen motsvarar även kurskrav inom ramen för läkares ST samt grundkrav för att vara handledare under AT/BT och/eller ST.
Yrkesexamen/generell examen med inriktning mot medicin- eller omvårdnadsvetenskap krävs för behörighet.

Mer information och anmälan