Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Infertilitet hos män

INCIDENS
Det brukar anges att cirka 40% av infertilitet har manlig faktor, 40% kvinnlig och 20% blandfaktorer. De flesta söker via gynekolog. Om manlig patient söker inom primärvården på grund av ofrivillig infertilitet kan följande utredningsgång tillämpas:

ANAMNES
Operationer i barndomen i ljumsk- skrotalområdet, normal pubertetsutveckling, veneriska sjukdomar.

STATUS
Normala sekundära könskarakteristika, testisstorlek, kan vas palperas bilateralt, per rectum: normal prostata. Vid det primära besöket bör man föranstalta om åtminstone två spermiogram med 10 veckors mellanrum. Utfaller dessa som patologiska bör patienten remitteras till urologisk klinik.

Did the content help you?

Last updated: Monday, April 12, 2021