Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Kontakta Vårdhygien

Kontaktuppgifter vid frågor om vårdhygien.

Vårdhygien

Samordnande hygiensjuksköterska

Annethe Thegel

Hygiensjuksköterska

Område

MRB team
Närsjukvård Örebro
Närsjukvård Söder
Habilitering/hjälpmedel

Hygiensjuksköterskor

Maria Moberg

Hygiensjuksköterska

Område

Medicin/rehab
Thorax/kärl/diagnostik
Psykiatri

Ann-Sofi Mattsson

Hygiensjuksköterska

Område

Närsjukvård Väster
Närsjukvård Norr
Opererande/onkologi

Cathrine Binett Österlund

Hygiensjuksköterska

Område

Örebro läns kommuner

Eva Alander

Sjuksköterska

Område

Örebro läns kommuner

Hygienläkare

Charlotta Hellbacher

Specialistläkare

Område

Region Örebro län
MRB team

Johanna Furberg

ST läkare

Område

Region Örebro län

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 15, 2021