Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Att tänka på vid vård av patienter från Ukraina – vårdhygieniska aspekter

I större delen av östra och södra Europa är förekomsten av multiresistenta bakterier betydligt högre än i Sverige. Risken för förekomst av infektion med multiresistenta bakterier är särskilt hög vid krigsskador samt på grund av svårigheter med hygien under flykt och vid sjukhusvård under krigsförhållanden. I Ukraina finns dessutom multiresistent tuberkulos. Man har även en dålig vaccinationstäckning avseende mässling och covid-19. Det finns en ökad risk för utbrott av covid-19 och mässling nu när människor är på flykt.

Alla patienter från Ukraina (oavsett tidigare sjukhusvistelse i Ukraina) som ska läggas in på sjukhus ska isoleras på enkelrum med egen toalett och sedvanlig screening avseende multiresistenta bakterier (MRSA, ESBL, VRE) göras omgående. I remissen till mikrobiologen ska anges att patienten är flykting från Ukraina.

Det är viktigt att vara extra uppmärksam på symtom som kan orsakas av covid-19, mässling eller tuberkulos. Vid misstanke om mässling eller tuberkulos krävs vård på enkelrum med sluss, reglerad ventilation och negativt lufttryck.

Kontakta Vårdhygien vid behov.

Vårdhygieniska riktlinjer

ESBL-carba

ESBL

MRSA

VRE

Mässling

Tuberkulos

Did the content help you?

Last updated: Monday, May 2, 2022

Read more about I fokus